Styrelse, Personal och Kontakt

  • Ordförande: Jimmy Bellsjö
  • Kassör: Tomas Wallström
  • Ledarmot: Jim Nordlander
  • Ledarmot: Roland Sundström
  • Ledarmot: Danielle Gyllenpalm
  • Ledarmot: Tom Söderlund
  • Ledarmot: Harry Pirnes

 

Personalen på Räddningsplankan

  • Anders ”Örnen” Almgren
  • Sofia Lindholm

Telefonnummer Till lokalen Räddningsplankan: 070 213 55 92
Hemsida ansvarig: Trond Nordbye
e-mail: plankan2011@gmail.com

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00